Rejestracja spółek w Wielkiej Brytanii

Masz pytania?
zadzwoń!

020 8144 6976

Ile czasu trwa rejestracja spółki w Wielkiej Brytanii?

Spółka jest rejestrowana zwykle w ciągu ok. 6 godzin roboczych od złożenia zlecenia. Jeśli zlecenie zostaje złożone pod koniec dnia lub w dzień wolny od pracy, spółka zostaje zarejestrowana w następnym dniu robczym.

Jakie są korzyści ze spółki w Wielkiej Brytanii?
Korzyści z posiadania spółki w Wielkiej Brytanii zależą od indywidualnej sytuacji. Do najważniejszych należą:

 - możliwość występowania wobec klientów jako podmiot brytyjski

- możliwość skorzystania z dużej kwoty wolnej od podatku

- możliwość zmniejszenia obciążeń z tytułu podatku VAT

 - możliwość ucieczki przed opresyjnym polskim systemem fiskalnym i biurokracją

- w niektórych przypadkach możliwość uniknięcia opłacania składek ZUS
Czy dyrektorzy spółki w Wielkiej Brytanii podlegają brytyjskiemu systemowi ubezpieczeń?

Prawo do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego nie ma bezpośredniego związku z miejscem, rejestracji firmy lecz z krajem, w którym faktycznie wykonywana jest praca. Jeśli dana osoba wykonuje pracę w dwóch krajach, podlega ubezpieczeniu społecznemu w kraju, w którym ma Pan miejsce zamieszkania, chyba że praca jest wykonywana przede wszystkim w drugim kraju.

Czy mogę założyć firmę w Anglii a działać na terytorium Polski?
Niestety nie jest to takie proste. Zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania 
pomiędzy Polską a Wielką Brytanią spółka podlega opodatkowaniu w kraju, w którym znajduje
się jej „miejsce faktycznego zarządu”, czyli miejsce, w którym najwyższa rangą osoba lub
grupa osób (np. zarząd) podejmuje w istocie kluczowe decyzje zarządcze i handlowe
niezbędne dla działalności spółki.
Jeśli działalność spółki jest prowadzona w Polsce to może pojawić się sytuacja, że w Polsce
znajduje się zakład spółki.

Zyski zakładu podlegają opodatkowaniu w Polsce.
Więcej informacji na temat rezydencji podatkowej znajdziesz TUTAJ.
Co to jest zakład spółki?
Zakład jest to stała placówka poprzez którą prowadzona jest działalność spółki. Zakładem spółki brytyjskiej w Polsce
może być na przykład siedziba zarządu, filia, biuro, fabryka, warsztat a także każde miejsce wydobycia surowców
naturalnych. Zakładem jest także plac budowy jeśli prace budowlane trwają dłużej niż 12 miesięcy.
Zakładem nie jest placówka utrzymywana wyłącznie w celach przygotowawczych lub pomocniczych, takich jak
składowanie lub dostawa towarów, zakup towarów czy zbieranie informacji.
Co istotne jako zakład spółki traktowana jest każda osoba, która działa w imieniu spółki oraz posiada i zwyczajowo wykonuje pełnomocnictwo do zawierania umów w imieniu spółki, chyba że wykonywane czynności ograniczają się do rodzajów działalności o charakterze przygotowawczym lub pomocniczym. 
Zyski uzyskane przez zakład są opodatkowywane w kraju, w którym zakład się znajduje a nie w kraju, w którym
zarejestrowana jest spółka.


 Oddział spółki brytyjskiej zarejestrowany w Polsce jest zwykle jej zakładem.

Ile wynosi stawka ubezpieczenia społecznego dla dyrektorów spółek?

 

Nie każdy dyrektor musi płacić składki. Sam fakt pełnienia takiej funkcji nie obliguje do tego. Składki NI płacą jedynie dyrektorzy zatrudnieni przez spółkę.

 

W przypadku dyrektorów spółek, którzy są zatrudnieni w spółce nie ma minimalnej składki ubezpieczenia społecznego (National Insurance Contributions). Do kwoty wolnej od NIC nie płaci się żadnych składek. Powyżej kwoty wolnej stawka wynosi 13,8 procent ze strony spółki oraz 12 procent ze strony dyrektora/pracownika.

 

Wysokość kwoty wolnej od National Insurance zmienia się co roku.

Czy pensja dyrektora jest kosztem dla spółki?

Pensja dyrektora normalnie stanowi koszt spółki.

Czy dochody ze spółki w Anglii są opodatkowane w Polsce?

Wynagrodzenia dyrektorów spółek są zwolnione z opodatkowania w Polsce na mocy konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Wielką Brytanią.

 

Dywidendy uzyskiwane ze spółki w Wielkiej Brytanii są opodatkowywane w Polsce.

Jakie raporty i rozliczenia musi składać spółka?

Każda spółka musi co roku składać do rejestru spółek (Companies House) sprawozdanie finansow oraz raport roczny (annual return). Spółki, które prowadzą działalność muszą składać także rozliczenie podatkowe do urzędu podatkowego (HM Revenue and Customs).

 

Spółki, które są zarejestrowane jako pracodawca muszą co roku, do 19 maja składać rozliczenie pracodawcy oraz (od 6 kwietnia 2013) deklaracje wypłat przy dokonaniu każdej wypłaty.

 

Kwartalne lub miesięczne rozliczenia muszą składać firmy zarejestrowana dla celów VAT a dokonujące sprzedaży do innych krajów EU także deklaracje ECSL.

Czy mogę założyć konto bankowe spółki bez przyjazdu do Wielkiej Brytanii?

Istnieje możliwość założenia konta w brytyjskim banku w drodze korespondencyjnej. Jednak jest to procedura czasochłonna. Bank może także odmówić założenia konta. Do otworzenia konta tą drogą konieczne są kopie dokumentów tożsamości potwierdzone przez notariusza lub w polskim oddziale banku.

 

Czy mogę założyć konto bankowe dla spółki w Polsce?

Wiele banków oferuje możliwość otworzenia konta bankowego dla spółki zagranicznej. Do otworzenia konta potrzebny jest certyfikat potwierdzający prawo reprezentacji oraz apostille, czyli dokument wystawiony przez brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdzający, że dany dokument może być stosowany w innych krajach.

Czy moja spółka może mieć numer VAT/europejski NIP?

Należy pamiętać, że krajem właściwym dla rejestracji VAT jest zwykle kraj, w którym znajduje się stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Miejsce prowadzenia działalności może się znajdować w innym kraju niż miejsce rejestracji. Tym samym jeśli sprzedaż odbywa się z Polski to w Polsce zwykle powstaje obowiązek rejestracji VAT. Jeśli spółka nie ma stałego miejsca prowadzenia, zwykle podlega dla celów VAT regulacjom brytyjskim.

copyright © 2006-2012 Brytania LTD Regulamin korzystania ze strony